جلسه دهم

کاربرد رنگ ها و طرز سوالی کردن جمله با What color

عرض سلام و ادب خدمت کاربران محترم، در جلسه نهم در مورد صرف افعال To Be صحبت کردیم. در این جلسه قصد داریم در مورد رنگ ها در زبان انگلیسی توضیحاتی را خدمت شما توضیح دهیم.

رنگ ها مانند صفت هستند که اسم را توصیف میکنند. (در مورد صفت در آینده توضیحات بیشتری خواهم داد.) و قبل از اسم می آیند. نکته مهمی که باید بدانید این است که رنگ ها جمع بسته نمیشوند و در سطح فعلی آموزش با افعال To Be یعنی am – is – are  می آیند. برای سوالی کردن جمله با What color کافیست که آن را در ابتدای جمله قرار دهیم و  کلمات مورد پرسش را حذف کنیم و در انتهای جمله از علامت سوال استفاده کنیم.

به این مثال ها توجه کنید و در نهایت ویدیو این جلسه را دانلود بفرمایید.

یک مداد آبی         A blue pencil

یک سیب قرمز     A red apple

…………………………………………..

 آن کفش ها مشکی هستند.    .They are black shoes

?What color are they

?What color are they shoes

هیچ نظری وجود ندارد