جلسه سیزدهم

در خدمت شما هستیم با جلسه سیزدهم از آموزش زبان انگلیسی، در جلسه دوازدهم در مورد There is و There are صحبت کردیم. در این جلسه قصد داریم در مورد صفات ملکی توضیحاتی را خدمت شما عرض کنیم. در سطح این درس صفات ملکی دو نشانه دارند، اولین نشانه مالکیت را می رسانند و دومین مورد اینکه قبل از اسم می آیند. وقتی میگیم مالکیت یعنی مالک چیزی بودن مثلا مالک ماشین یا کیف و زمانی که میگیم قبل از اسم مثلا کیف یا ماشین که حکم اسم را در جمله دارند. به این مثال ها توجه بفرمایید. و جهت تکمیل آموزش این درس را دانلود کنید.

آن ماشین مال شما است  That is your car

آن کیف من است It is my bag

 ماشین ما قهوه ای است Our car is brown

 

هیچ نظری وجود ندارد