روش پاسخ به سوالاتی که با I , We , You  می آیند.

در آموزش زبان انگلیسی جلسه پنجم توضیحاتی را در رابطه جواب به صورت کوتاه خدمت شما دوستان توضیح دادیم. امروز قصد داریم در مورد پاسخ به سوالاتی که با I – You – We می آیند صحبت کنیم،  پس با ما همراه باشید. اگر در سوالی از You استفاده شد در پاسخ حتما باید از I استفاده شود و اگر در جمله از I استفاده شد باید از You در پاسخ استفاده شود. در مورد جمع هم اگر We آمد با You جمع باید پاسخ داد و چنانچه از You جمع استفاده شود در پاسخ باید از We استفاده شود. برای درک بیشتر و توضیحات کامل تر ویدیو این جلسه را دانلود بفرمایید.

Am I a student ? Yes

Yes, you are

Are you a student ? Yes

Yes, I am

Are we  students ? No

No, you are not

Are you  students ? No

No, we aren’t

هیچ نظری وجود ندارد