جلسه نهم

صرف فعل To have یعنی have و has

با سلام خدمت اعضای وب سایت مدیر ایده آل، در جلسه هشتم در مورد حروف صدا دار و بی صدا صحبت کردیم. در این جلسه قصد داریم در خصوص فعل To have توضیحاتی را خدمت شما عرض کنم.دقت داشته باشید زمانی که بخواهیم در زبان انگلیسی در مورد داشتن صحبت کنیم از have و has استفاده میکنیم. در حقیقت این افعال بجای افعال To Be  آمده اند اما به دلیل اینکه استفاده از آنها گرامر و معنی جمله را دچار اشکال میکند. از have و has استفاده میکنیم.نکته بسیار مهم بعد از اول شخص و دوم شخص مفرد، همچنین اول شخص تا سوم شخص جمع که ضمیر و یا فاعل جمله ما محسوب میشوند از فعل have و بعد از سوم شخص مفرد، همچنین اسم انسان از has استفاده میشود. این دو فعل مفهوم داشتن را میرسانند. به این مثال ها توجه کنید.

من یک برادر دارم  I have a brother

تو یک خواهر داری  You have a sister

او یک ماشین دارد  She has a car

هیچ نظری وجود ندارد