جلسه پنجم

روش پاسخ دادن به صورت کوتاه با Yes و No

با سلام ، در خدمت شما هستیم با جلسه پنجم از آموزش زبان انگلیسی، در جلسه چهارم در مورد نوشتن جمله به صورت منفی و مخفف صحبت کردیم. حال میخواهیم در خصوص جواب دادن کوتاه  با استفاده از Yes و No صحبت کنیم.

برای انجام اینکار چنانچه بخواهیم به صورت مثبت پاسخ شخص را دهیم کافیست که Yes را در ابتدا و جای فعل و فاعل را جابه جا کنیم و مابقی جمله را حذف کنیم. یعنی جمله را به صورت عادی بدون کلمات اضافه بنویسیم. اما، اگر بخواهیم به صورت منفی پاسخ بدهیم کافیست که No را در ابتدا قرار دهیم سپس جای فعل و فاعل و یا ضمیر فاعلی در جمله سوالی را جابه جا کنیم.

من در جلسات آینده فرمول جمله سازی را به شما آموزش خواهم داد. به مثال های زیر توجه بفرمایید. پاسخ به صورت کوتاه و کامل آمده است.

?Is he a student

Yes He is

No He isn’t

?Is he a doctor

Yes He is

No He isn’t

………………………

Yes He is a doctor

No He isn’t a doctor

هیچ نظری وجود ندارد